หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 
 

HOT NEWS
... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
ภูมิประเทศ
 
 
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่มโดยทั่วไป มีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ บึงพักทัน มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่เศษ ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,5 มีคลองระบายน้ำในหมู่ที่ 6,7,8 มีคลองตาไหวในหมู่ที่ 6 ซึ่งมีความยาวถึง 1,380 เมตร และมีคลองชลประทานเกือบรอบของพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีที่สาธารณะอยู่ในหมู่ที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2 งาน มีสวนสาธารณะในเขตหมู่ที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 19 ไร่ 3 งาน และมีสวนสาธารณะในเขตหมู่ที่ 2 มีพื้นที่โดยประมาณ 4 ไร่
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขต อบต.พักทัน ประกอบอาชีพ

เกษตรกร ทำนา ทำสวน ทำไร่ เป็นต้น

รับจ้าง ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ค้าขาย ร้านขายของชำและประเภทอุตสาหกรรมบริการ เช่น ร้านซ่อมรถ ซ่อมวิทยุ-ไฟฟ้า เชื่อมโลหะ

ธุรกิจส่วนตัว โรงสี เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เป็นต้น

อาชีพอื่นๆ  
การสาธารณสุขในตำบล
 

สถานีอนามัย 1 แห่ง
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติตำบลพักทัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 10 แห่ง (ครบทุกหมู่บ้าน)

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตตำบลพักทัน มีวัดจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 2

วัดโคนอน หมู่ที่ 5

วัดกิ่งประดิษฐ์ หมุ่ที่ 6

วัดดงบ้านกร่าง หมู่ที่ 7

วัดกลางชูศรีเจริญสุข หมู่ที่ 8
 
การศึกษาในตำบล
   
ศูนย์เด็กเล็ก 4 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดห้วย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
โรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดห้วย

โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ

โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม

โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
มหาวิทยาลัย จำนวน 1 แห่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
ประชาชนตำบลพักทัน มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้าน
 
ความปลอดภัยในตำบล
 

ที่พักตำรวจสายตรวจ ต.พักทัน จำนวน 1 แห่ง
ประปาในตำบล
 

ประชาชนมีน้ำประปาใช้ครบทุกครัวเรือน
 
การคมนาคม
 
การคมนาคมขนส่ง มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน โดยเป็นถนนลูกรังและถนนลาดยาง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 
ประชาชนมีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมตามแบบวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา - ออกพรรษา เป็นต้น
 
แหล่งน้ำ
     
แหล่งน้ำธรรมชาติ  

บึงพักทัน มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่เศษ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,5

คลองตาไหว มีความยาวถึง 1,380 เมตร อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  

คลองระบายน้ำ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6,7,8

คลองชลประทาน อยู่เกือบรอบของพื้นที่ ต.พักทัน

ประปาหมู่บ้าน  
 
การสื่อสารในตำบล
 

โทรศัพท์สาธารณะ มีการติดตั้งกระจายอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้าน
หน่วยธุรกิจในตำบล
 

โรงแรม จำนวน 1 แห่ง

โรงสี จำนวน 8 แห่ง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ : 036-815-038 โทรสาร : 036-815-038
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน
จำนวนผู้เข้าชม 622,280 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10