Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1884 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 323 
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ก.ค. 2558 ]   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง [ 27 มิ.ย. 2558 ]   
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของ [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
จ.สิงห์บุรี จัดชี้แจงสื่อสารมวลชน ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว ตามนโยบาย คสช. อย่าง [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
ใบสมัครรับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   
ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอก [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
รูปเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน และ รูปเสื้อจักรยานพระราชทาน [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
เอกสารโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน "สิงห์บุรีจะก้าวไปทางไหน ถ้าประเทศไทย [ 11 มิ.ย. 2558 ]   
รายละเอียดการจัดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015" ระหว่างวันที่ [ 27 พ.ค. 2558 ]   
กำหนดเปิดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา ป่าสัก EXPO 2015" [ 27 พ.ค. 2558 ]   
เชิญซื้อกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน “เจ้าพระยา-ปาสัก 2015 Expo” ระหว่างวั [ 26 พ.ค. 2558 ]   
รายละเอียดโครงการค่ายข้าวปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " [ 20 ก.พ. 2558 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 348 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 316 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 292 
 
4
 
 
อบต.สระแจง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพ [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดกันขโมยภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 28 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.โพกรวม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 83 พรรษ [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 26 
อบต.โพกรวม โครงการจักรยานเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด พ.ศ. 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 17 
อบต.โพกรวม โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.โพกรวม โครงการถนนธรรมะ ร่วมใจท้องถิ่น ท้องที่ตำบลโพกรวม ประจำปี 2558 [ 27 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงได้ดำเนินการจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ [ 24 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 21 
อบต.สระแจง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู [ 23 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 27 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2558 [ 23 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.โพกรวม ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) [ 23 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.สระแจง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมต [ 22 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.โพทะเล รูปเล่มแผนการดำเนินงานปี 2558 [ 22 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.โพทะเล แผนยุทธศาสตร์อบต.โพทะเล59-63 [ 22 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โพทะเล แผนยุทธศาสตร์อบต.โพทะเล58-62 ฉบับใหม่ [ 22 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 7 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การอบรมพัฒนาครูแกนนำ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 (Google App for Education) สน.กศ. มท 0893.1/ว1596  [ 27 ก.ค. 2558 ]
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1602  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment (ITA)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1601  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และสำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) สน.คท. มท 0808.5/ว38  [ 27 ก.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1597  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การสำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว72  [ 27 ก.ค. 2558 ]
การปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1598  [ 27 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11532-11538  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขออนุมัติสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เกินร้อยละสิบ)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/11514-11531  [ 25 ก.ค. 2558 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1594  [ 25 ก.ค. 2558 ]
ขอให้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสถานะงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1585 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 7 สน.บถ. มท 0809.9/ว26  [ 24 ก.ค. 2558 ]
แจ้งกำหนดการใหม่โครงการสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1584  [ 24 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารเพื่อการรับเงินเบี้ยยังชีพ สน.สส. มท 0891.3/ว1574  [ 23 ก.ค. 2558 ]
 
ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1347  ตอบ 3  
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 264  ตอบ 0  
 
อบต.ประศุก สมัครสมาชิก 1,000 บาท รับโบนัสทันที 300 บาท (13 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประศุก สมัคร 1000 บาท รับโบนัส 500 บาท ทันที (12 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ประศุก gclubmax99 Promotion สมาชิกใหม่ (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประศุก ยินดีต้อนเข้าสู่ Gclub9Q โปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่ (9 ก.ค. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.บางน้ำเชี่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล ประวัติ หลวงพ่อแป้น วัดโฆสิทธาราม(วัดบ้านไร่) (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน กฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่น (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 30  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เว็บไซต์ "อบต.ท่างาม" อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 18060  ตอบ 85
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (5 มิ.ย. 2558)    อ่าน 9932  ตอบ 25
อบต.โพธิ์ชัย แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกล (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย หนังสือเวียน กพ ที่นร๑๐๑๒.๒/ว๗ การเลื่อนเงินเดือนข้ำราชการพลเรือนสามัญ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 8630  ตอบ 70   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0311940 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4