Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1871 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 314 
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ใบสมัครรับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   
ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอก [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
รูปเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน และ รูปเสื้อจักรยานพระราชทาน [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
เอกสารโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน "สิงห์บุรีจะก้าวไปทางไหน ถ้าประเทศไทย [ 11 มิ.ย. 2558 ]   
รายละเอียดการจัดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015" ระหว่างวันที่ [ 27 พ.ค. 2558 ]   
กำหนดเปิดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา ป่าสัก EXPO 2015" [ 27 พ.ค. 2558 ]   
เชิญซื้อกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน “เจ้าพระยา-ปาสัก 2015 Expo” ระหว่างวั [ 26 พ.ค. 2558 ]   
รายละเอียดโครงการค่ายข้าวปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " [ 20 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด1/2558 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ งวด12/2557 [ 17 ก.พ. 2558 ]   
รับรองรายงานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/ [ 6 ก.พ. 2558 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมา [ 4 ก.พ. 2558 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 336 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 304 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 280 
 
4
 
 
อบต.ไม้ดัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา [ 7 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ไม้ดัด รับ - โอนย้าย พนักงานส่วนตำบล [ 7 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง ขอเชิญร่วมงานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ [ 6 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.สระแจง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่ว [ 6 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลพนัง [ 6 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บางกระบือ มหกรรมกีฬา ต้านภัยยาเสพติด ตำบลบางกระบือ ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โพทะเล บวงสรวงงานรำรึกวีระชนชาวบ้านบางระจัน(วันค่ายแตก) [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ค่ายบางระจัน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ [ 3 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บางกระบือ อบต.บางกระบือจัดฝึกอบรมโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลบางกระบือ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
อบต.บางกระบือ อบต.บางกระบือร่วมกับจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจ [ 2 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านหม้อ นายก อบต.บ้านหม้อ เร่งแก้ไขปัญหา ขาวนาไม่มีน้ำทำนา [ 1 ก.ค. 2558 ]    อ่าน 36 
ทต.บางน้ำเชี่ยว กำหนดการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่ และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ เขตเทศบา [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.โพธิ์ชัย ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา 3 ปี [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.โพธิ์ชัย โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อบต.โพธิ์ชัย [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านแป้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นรับสมัครพนัก [ 30 มิ.ย. 2558 ]    อ่าน 13 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9978-9987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/9972-9975 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1346 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) ครั้งที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ก.ค. 2558 ]
การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจำซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีกรณีถูกฟ้อง หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาโดยกรณีหรือคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว3739  [ 3 ก.ค. 2558 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข อย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว1389  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว3738  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เดือนกรกฎาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/9636-9711 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรรมชาติเพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ลานกรีฑา และพื้นลานอเนกประสงค์ ด่วน สน.คท. มท 0808.2/1376  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี และการรายงานสถานะการเงินงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2557 สน.คท. มท 0808.2/ว1379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2558 ]
มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว สน.พส. มท 0810.5/ว1377  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1384  [ 3 ก.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1363  [ 2 ก.ค. 2558 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1362  [ 2 ก.ค. 2558 ]
 
ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1328  ตอบ 3  
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 256  ตอบ 0  
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล ประวัติ หลวงพ่อแป้น วัดโฆสิทธาราม(วัดบ้านไร่) (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 50  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน กฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่น (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เว็บไซต์ "อบต.ท่างาม" อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 17978  ตอบ 85
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (5 มิ.ย. 2558)    อ่าน 9853  ตอบ 25
อบต.โพธิ์ชัย แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกล (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย หนังสือเวียน กพ ที่นร๑๐๑๒.๒/ว๗ การเลื่อนเงินเดือนข้ำราชการพลเรือนสามัญ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (20 พ.ค. 2558)    อ่าน 8560  ตอบ 70
อบต.บางกระบือ  ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต (18 พ.ค. 2558)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.บ้านหม้อ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริ (9 พ.ค. 2558)    อ่าน 5026  ตอบ 32
อบต.โพกรวม การจัดหาครุภัณฑ์และรถยนต์ (17 เม.ย. 2558)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.โพกรวม ซักซ้อมและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อปท. (16 เม.ย. 2558)    อ่าน 33  ตอบ 0   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0308399 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4