กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1692 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 192 
  
 
 
 
อบต.อินทร์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประศุก [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหม้อแกงฝั่งใต้ ตำบลต้นโพธิ์ [ 12 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแล [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมวางท่อร [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ท่างาม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจ [ 8 ธ.ค. 2557 ]   
อบต.ต้นโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ,สอบราคาก [ 3 ธ.ค. 2557 ]   
สห 0023.5/ว 4376 แบบรายงานความคืบหน้า [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
รายงานความคืบหน้าการก่อหนี้/เบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 9-11 ธ.ค.2557 ณ ศุภาลัย ป่าสักรีสอ [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
อบจ.สิงห์บุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศจากสิงห์บุรีถึงสวนสัตว์ซาฟารีเ [ 1 ธ.ค. 2557 ]   
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้า [ 27 พ.ย. 2557 ]   
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 27 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพั [ 27 พ.ย. 2557 ]   
อบต.บ้านจ่า ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ง [ 27 พ.ย. 2557 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเ [ 26 พ.ย. 2557 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 161 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 199 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 168 
 
4
 
 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2557 [ 16 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงทำ 5 ส. [ 12 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 23 
อบต.โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่่วนตำบลโพธิืชัย จัดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้าง ศพด.อบต.โพธ [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 30 
อบต.โพธิ์ชัย การประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ชัย [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 28 
ทต.บางน้ำเชี่ยว ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระช [ 9 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 69 
อบต.ค่ายบางระจัน งาน 5 ธันวามหาราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (ช่วงค่ำ) [ 8 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 34 
อบต.บ้านหม้อ โครงการสืบสานตำนนานย้อนยุค ระลึกถึงวัฒนธรรมบ้านหม้อครั้งที่ 2 พร้อมร้อยดวงใจ เทิ [ 8 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 33 
อบต.โพธิ์ชัย ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.สระแจง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแจงจัดกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข" [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 41 
อบต.โพธิ์ชัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักบริหารการศึกษา [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 26 
อบต.โพธิ์ชัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัยจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 29 
อบต.ค่ายบางระจัน งาน 5 ธันวามหาราช ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน (ช่วงเช้า) [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 37 
อบต.ค่ายบางระจัน [ 4 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 34 
อบต.ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจันขอเชิญประชาชนตำบลบางระจันร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉ [ 3 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 33 
อบต.สระแจง โครงการซ่อมแซมสะพานเหล็กหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 ตำบลสระแจง [ 3 ธ.ค. 2557 ]    อ่าน 19 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2332  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 สน.กศ. มท 0893.4/ว2323  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยสำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 สน.กศ. มท 0893.4/ว2322  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
เชิญรับชมสกู๊ปประชาสัมพันธ์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว41  [ 18 ธ.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล และประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมทั้งการเชื่อมโยงระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.2/ว2310 [เอกสารแนบ]  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2240  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดิอน) สน.บถ. มท 0809.4/ว31  [ 17 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (การพัฒนาระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2291  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (มาตรฐานการผลิตและจ่ายน้ำสำหรับระบบประปาชุมชน) สพบ. มท 0807.4/ว2290  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว2311  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงินช่วยเหลือบุตร และค่าเช่าบ้าน สน.คท. มท 0808.2/12001-12075 [เอกสารแนบ]  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/2304  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.คท. มท 0808.3/ว2300  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์ขอใช้สิทธิรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2270  [ 16 ธ.ค. 2557 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 2 (เดือนมกราคม 2558-มีนาคม 2558) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2292  [ 15 ธ.ค. 2557 ]
 
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 169  ตอบ 0  
กำลังใจ.. (7 พ.ค. 2556)    อ่าน 207  ตอบ 0  
 
อบต.หนองกระทุ่ม ไม่เห็นมีใครมาโพสไรเลย (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1067  ตอบ 9
อบต.หนองกระทุ่ม ...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (18 ธ.ค. 2557)    อ่าน 3231  ตอบ 5
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดหลักสูตร/ประเภทวิชา และสาขาวิชาท (16 ธ.ค. 2557)    อ่าน 522  ตอบ 5
ทต.บางน้ำเชี่ยว ถามช่องทางการติดต่อ ทต.บางน้ำเชี่ยว (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (1 ธ.ค. 2557)    อ่าน 8832  ตอบ 20
อบต.ท่างาม พระเครื่องหลวงปู่โต๊ะวัดกำแพง (24 พ.ย. 2557)    อ่าน 7761  ตอบ 66
อบต.ท่างาม แล้วหลวงปู่บุญ วัดท่าอิฐ ไม่มีมาโชว์กันบ้างรึไร (16 พ.ย. 2557)    อ่าน 2514  ตอบ 21
ทต.บางน้ำเชี่ยว ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 57 (13 พ.ย. 2557)    อ่าน 185  ตอบ 1
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ (5 พ.ย. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่ (3 พ.ย. 2557)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้ (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.ประศุก  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.ประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 ต.ค. 2557)    อ่าน 889  ตอบ 5
ทต.บางน้ำเชี่ยว  เว็บไซต์ ทต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ต.ค. 2557)    อ่าน 1831  ตอบ 7
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่ (14 ต.ค. 2557)    อ่าน 20568  ตอบ 15
อบต.ไม้ดัด ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ (6 ต.ค. 2557)    อ่าน 102  ตอบ 1   
   
 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0252492 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4