Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กิจกรรมอุปสมบทหมู่ ของอบต.พักทัน เพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย [ 22 ธ.ค. 2554 ]   อ่าน 1908 


งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 56 [ 13 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 348 
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 ก.ค. 2558 ]   
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจับกุมและผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง [ 27 มิ.ย. 2558 ]   
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "มหาดไทย รวมใจปฏิบัติปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของ [ 26 มิ.ย. 2558 ]   
จ.สิงห์บุรี จัดชี้แจงสื่อสารมวลชน ระมัดระวังในการนำเสนอข่าว ตามนโยบาย คสช. อย่าง [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
ใบสมัครรับคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 23 มิ.ย. 2558 ]   
ปั่นจักรยานเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอก [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
รูปเข็มกลัดที่ระลึกพระราชทาน และ รูปเสื้อจักรยานพระราชทาน [ 18 มิ.ย. 2558 ]   
เอกสารโครงการจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน "สิงห์บุรีจะก้าวไปทางไหน ถ้าประเทศไทย [ 11 มิ.ย. 2558 ]   
รายละเอียดการจัดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015" ระหว่างวันที่ [ 27 พ.ค. 2558 ]   
กำหนดเปิดงาน "มหกรรม เจ้าพระยา ป่าสัก EXPO 2015" [ 27 พ.ค. 2558 ]   
เชิญซื้อกระเทียมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงาน “เจ้าพระยา-ปาสัก 2015 Expo” ระหว่างวั [ 26 พ.ค. 2558 ]   
รายละเอียดโครงการค่ายข้าวปี 2558 [ 22 เม.ย. 2558 ]   
ผลการออกรางวัลสลากธรรมศาสตร์กาชาด ประจำปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   
ผลสำรวจพบ "สิงห์บุรี" สุขที่สุดในไทย [ 19 มี.ค. 2558 ]   
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2015 " [ 20 ก.พ. 2558 ]   
  ท่านต้องการให้ อบต.พักทัน พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  การคมนาคม
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 ... วิสัยทัศน์ อบต.พักทัน : บ้านเมืองน่าอยู่ ลดต้นทุนการเกษตร เพิ่มพูนรายได้ ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม...
 


 
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหาร องค์การบริ [ 23 เม.ย. 2557 ]   อ่าน 358 
ขอส่งผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาดไม่ต่ำกว่า 7 ตั [ 7 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 326 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 24 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 302 
 
4
 
 
อบต.งิ้วราย ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.งิ้วราย โครงการคุณแม่สุขภาพดี เด็กแรกเกิดมีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.ไม้ดัด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบาง [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ไม้ดัด ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางร [ 1 ก.ย. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ค่ายบางระจัน โครงการส่งเสริมสุขภาพและการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุฯ และการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สู [ 31 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.บางกระบือ ประกาศการตรวจสอบสถานะสิทธิและการดำรงอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.สระแจง โครงการสุขภาพอนามัยสำหรับเด็ก(ก่อนวัยเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสระแจง สังกัดอ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.โพกรวม ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.โพกรวม เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 24 
อบต.บางกระบือ ติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บางกระบือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.งิ้วราย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างศาลาอเนกประสงค์ (เฉพาะโครงสร้าง) [ 26 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.โพกรวม เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 31 
อบต.โพกรวม การขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สาม [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
อบต.โพกรวม เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
อบต.งิ้วราย โครงการดีดี 3 3 Mothers 3 Stop Teen Mom [ 25 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 19 

 
แคนตาลูป
 
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
 
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1798  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว54  [ 31 ส.ค. 2558 ]
การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1807  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สน.กศ. มท 0893.2/ว1804  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในกิจกรรมที่2 ของรุ่นที่ 4 สน.สส. มท 0891.3/ว1805 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
สำรวจข้อมูลงานสาธารณสุขท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1793 [เอกสารแนบ]  [ 28 ส.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1795  [ 28 ส.ค. 2558 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
 
ปริญญาจังหวัดชัยนาทจำหน่ายซุ้มเสมาครอบลูกนิมิต (30 ธ.ค. 2557)    อ่าน 1373  ตอบ 3  
นายยกชื่อไรคะ (9 มี.ค. 2557)    อ่าน 274  ตอบ 0  
 
อบต.โพกรวม ข้อหารือเกี่ยวกับการเสนอราคาของผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนภาษีม (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 18  ตอบ 1
อบต.โพกรวม  ที่ดินของวัด บทความทางพุทธศาสนา (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 9  ตอบ 0
อบต.โพกรวม  การเบิกเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (24 ส.ค. 2558)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ประศุก สมัครสมาชิก 1,000 บาท รับโบนัสทันที 300 บาท (13 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ประศุก สมัคร 1000 บาท รับโบนัส 500 บาท ทันที (12 ก.ค. 2558)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ประศุก gclubmax99 Promotion สมาชิกใหม่ (10 ก.ค. 2558)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.บางน้ำเชี่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.น้ำตาล ประวัติ หลวงพ่อแป้น วัดโฆสิทธาราม(วัดบ้านไร่) (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 90  ตอบ 0
อบต.ค่ายบางระจัน กฎหมายหมายท้องถิ่นเฉพาะ หรือเทศบัญญัติเฉพาะท้องถิ่น (12 มิ.ย. 2558)    อ่าน 39  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 45  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เว็บไซต์ "อบต.ท่างาม" อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 มิ.ย. 2558)    อ่าน 18190  ตอบ 85
อบต.ท่างาม ชำแหละเงิน * * * ้ 2 ล้านล้านบาท “รบ.ยิ่งลักษณ์” จะเอาไปทำอะไร? (5 มิ.ย. 2558)    อ่าน 10032  ตอบ 25
อบต.โพธิ์ชัย แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกล (28 พ.ค. 2558)    อ่าน 47  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย ที่ นร ๑๐๑๒.๒/ว ๖ เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้ำสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ (26 พ.ค. 2558)    อ่าน 37  ตอบ 0   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 29 มี.ค. 2553
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โทรศัพท์ : 036-815-038
จำนวนผู้เข้าชม 0319978 เริ่มนับ 29 มี.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution
4